SPOTKAJMY SIĘ

Mielżyńskiego 27/29
Poznań

POROZMAWIAJMY

biuro@bosarchitekci.pl
B: +48 502548156
OS: + 48 607068132

BOS ARCHITEKCI : ARCHITEKT POZNAŃ

Jesteśmy architektami działającymi od 2010 roku. Nasza pracownia architektoniczna mieści się w Poznaniu, ale projekty realizujemy na terenie całego kraju. Kompleksowo projektujemy budynki usługowe, biurowe, mieszkalne – zarówno jedno- jaki i wielorodzinne (przygotujemy dla Inwestora indywidualny projekt domu), budynki przemysłowe i służby zdrowia. Wykonujemy projekty renowacji obiektów zabytkowych. Lubimy współpracę z klientem wymagającym, o specjalnej wrażliwości. Często zajmujemy się budynkami „od początku do końca” – gdzie pierwszą fazą jest koncepcja, projekt budowlany, projekty branżowe, a finalną projekt wnętrz. Dla całej inwestycji prowadzimy nadzór autorski. 

Tworząc nasze projekty przykładamy dużą wagę do idei, wokół której budujemy przestrzeń. Nie zapominamy jednak o funkcji, bo tylko połączenie funkcji z estetyką daje satysfakcjonujący efekt końcowy. Każdy projekt wychodzący z naszej pracowni jest indywidualny. Wyznajemy zasadę, że architekt tylko uważnie słuchając potrzeb Inwestora stworzy projekt idealnie dopasowany do jego potrzeb, o dużych walorach estetycznych. Przygotowujemy modele 3D obiektów, po których można się przejść, ale też wizualizacje fotorealistyczne, dzięki czemu łatwiej jest podejmować decyzje. Zapraszamy do współpracy.

BOS ARCHITECTS: ARCHITECT POZNAN

We are architects operating since 2010 year. Our architectural studio is located in Poznan, but we realize projects throughout the country. We comprehensively design services, office, residential buildings – both single and multi-family (we will prepare for the investor individual design of the house), industrial buildings and health services. We perform renovation projects of historic buildings. We like to cooperate with a demanding client with special sensitivity. We often deal with buildings "from start to finish" – where the first phase is the concept, construction project, industry projects, and the final design of the interior. For the entire investment we conduct author supervision. Our speciality has become projects, where we deal with both architecture and design inside them. We accompany the investor from the outset of the project to the end of the construction process. We deal with both the formal party of the project-we represent the investor in the office as well as conducting author supervision over the investment. We care about the detail and quality of the materials used, which allows to achieve the intended effect with awareness of cost rationalization.

By creating our projects we attach great importance to the idea around which we build space. However, we do not forget about the function, because only the combination of functions with aesthetics gives a satisfying end result. Every project coming out of our studio is individual. We profess the principle that the architect only carefully listening to the needs of the investor will create a project ideally suited to its needs, with high aesthetic qualities. We prepare 3D models of objects, after which you can go, but also photorealistic visualizations, making it easier to make decisions. We invite you to cooperation.

BOS ARCHITECTS POZNAN

ARCHITECT POZNAN